امروز سه شنبه 06 اسفند 1398
fathi.cloob24.com
0

قانون کلی به جدول زیر توجه کنید هر بار یک ضلع به شکلها اضافه می کنیم. 180 درجه به مجموع اضافه می شود.

نام شکل

تعداد ضلع

مجموع زاویه های

داخلی

هر یک زاویه

مثلث

3

180°

60°

4 ضلعی

4

360°

90°

5 ضلعی

5

540°

108°

6 ضلعی

6

720°

120°

7 ضلعی

7

900°

128.57...°

8 ضلعی

8

1080°

135°

...

...

...

...

چند ضلعی

n

(n-2) × 180°

(n-2) × 180° / n

با توجه به جدول اگر 2 را از تعداد ضلع n کم کنیم تعداد مثلت داخل چند ضلعی به دست می آید. که تعداد مثلث را در 180 درجه ضرب کنیم.چرا عدد 2 را کم کنیم؟زیرا با 2 ضلع مثلث نمی سازیم.

مثال: مجموع زاویه های داخلی یک 10 ضلعی چند درجه است؟ و هریک زاویه چند درجه است؟


مجموع زاویه ای داخلی چند ضلعی= n-2) × 180°)
(n-2) × 180 حالا پاسخ را بر تعداد ضلع تقسیم کن یک زاویه داخلی می شود.
اگر پاسخ را از 180 کم کنی یک زاویه خارجی می شود.
با توجه به جدول اگر 2 را از تعداد ضلع n کم کنیم تعداد مثلت داخل چند ضلعی به دست می آید. که تعداد مثلث را در 180 درجه ضرب کنیم.چرا عدد 2 را کم کنیم؟زیرا با 2ضلع مثلث نمی سازیم.مثال:مجموع زاویه های داخلی یک 10 ضلعی چند درجه است؟ و هر یک زاویه چند درجه است؟
(n-2) × 180° = (10-2)×180° = 8×180° = 1440° =
مجموع زاویه ها 1440 درجه است. و 1440 را بر10 تقسیم می کنیم تا یک زاویه به دست آید.
1440°/10 = 144° که یک زاویه 144 درجه است.
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه